Nya barnsånger

Wessmans Musikförlag kommer att ge ut fyra nyskrivna barnsånger om årstiderna.

Sångerna är skrivna tillsammans med och för låg- och mellanstadiebarn och tonsatta av Christian Backe. (Wessmans)

Nya sånger för barn 0-6 år att använda vid samling i öppen förskola är också under produktion tillsammans med tonsättaren Karin Wall Källming. (Utgivning ännu inte klar)