Välkommen till livet

Inbjudan till dop

En fyrsidig folder som församlingen kan skicka som inbjudan till dop till nyblivna föräldrar.

”Dopet är ett tillfälle till fest, men ger också riktningen för vår livsvandring. Oavsett hur vi har det, oavsett vad vi gör eller inte gör, lovar Jesus att vara med oss alla dagar” skriver Kerstin Hesslefors Persson bland annat i dopinbjudans mittuppslag.

På baksidan finns en dikt om dopet, samt ett avsatt utrymme för den som vill lägga in församlingens kontaktuppgifter eller logotype.

Kerstin Hesslefors Persson har en varm, inkluderande ton utan att för den skull tumma på innebörden av vad kyrkan har att erbjuda i dopet.

Argument Förlag 2008.