Ge mig en ängel

Mässan firades i Göteborgs domkyrka 27 september 2008 i en jubileumsgudstjänst med anledning av att det var 50 år sen beslutet att prästviga kvinnor.

Med änglamässan ville jag hitta en enklare ingång än treenigheten och finna enkelhet utan att förlora mening. Som präst är mitt uppdrag att ge uttryck för evangeliet. Ibland kan gamla termer vara okända och utestängande. Det är en ständig utmaning att hitta ord och uttryck – gamla och nya – som berör och ger innehåll i vår tid för vår tids människor. Därför ville jag skriva en mässa med ett inkluderande språk, hitta ord och uttryck som vi människor kan relatera till idag.

I Bibeln möts vi av berättelser om änglar, de finns där med hjälp, tröst och vägledning, sändebud från Gud.

Arbetet med mässan, Ge mig en ängel, pågick under många år och bygger på psalmen med samma namn. Musiken är skriven av Karin Wall Källming. Vi har använt delar av mässan tidigare. När Svenska kyrkan på nationell nivå efterlyste förslag till jubileumsgudstjänst färdigställde vi den.