Bibeln för små och stora

Förord av Kerstin Hesslefors Persson och Jonas Eek,

Underbart illustrerad barnbibel som både vuxna och barn kan samlas kring!

I alla tider har människor sökt sig till Bibeln för att få hjälp att förstå livet. Bibeln för små och stora förmedlar starkt och hoppfullt budskapet: Det finns en mening med ditt liv, du är skapad av en Gud som älskar dig, hela tiden!

I 33 berättelser från Gamla och Nya testamentet får små och stora läsare stifta bekantskap med Bibelns odödliga texter. Berättelserna är rikt illustrerade med vackra uttrycksfulla bilder som kompletterar det enkla men innehållsrika språket.

Bibeln för små och stora är en bok att läsa i familjen, eller i andra sammanhang där vuxna och barn är tillsammans. I sådana stunder får den som läser och den som lyssnar inte bara med sig innehållet – relationen dem emellan säger också något om Bibelns budskap.

Bibeln för små och stora innehåller förutom bibelberättelser en kort historisk översikt om vad Bibeln handlar om: från skapelseberättelsen till Johannes uppenbarelse.

Argument Förlag 2010-