Inspiration till vigseltal

Antologi

Inspiration till vigseltal samlar tio texter med bilder och tankar om kärlek och tvåsamhet.

Ett bra vigseltal är förstås både personligt och unikt. Samtidigt innehåller vigselstal också tankar och liknelser som kan bli byggstenar i talen och användas om och om igen.

Inspiration till vigseltal samlar just sådana byggstenar. De är tänkta att inspirera och ge nya infallsvinklar till den som förbereder ett tal.

Medverkar gör Lars Collmar, Anita Bohl, Bengt Inghammar, Markus Leandersson, Kerstin Hesslefors Persson, Marie Rehnstam, Henrik Törnqvist, Carl Magnus Adrian, Michael Persson och Owe Wikström.

Argument Förlag 2010.