Sånger för bröllop

Text: Kerstin Hesslefors Persson och musik: Hans Kennemark.

Häftet innehåller fem nyskrivna sånger. De varma, ömsinta och nära texterna av Kerstin Hesslefors Persson har fått en musikalisk dräkt som omsorgsfullt speglar rytmen och känslan i budskapet.

Melodierna har en omisskännlig Kennemarksk tonspråksknorr, lättsjungna men inte förutsägbara.

Varje sång har ett utskrivet pianoackompanjemang samt ackordanalys.

Argument Förlag.