Inspirationstalar

Efter drygt trettio år som präst och med studier inom såväl teologi som arbets- och organisationspsykologi är jag van vid att inspirationstala kort eller långt, jobba med processer, handleda ledare, leda samtal i grupp och vara moderator. 

Några ämne jag inspirationstalar utifrån är:

  • Existentiellt ledarskap
  • Konsten att vara rädd om sig
  • Psalm i vår tid
  • Bön som livskraft
  • Samarbeta
  • Inkluderande språ

Jag kan bokas genom talarforum.se