Tro och liv

Texter för reflektion och samtal

Kerstin Hesslefors Persson, Maria Ottensten och Carl Magnus Adrian

Tro & liv är en bok om kristen tro, beskriven genom en mosaik av texter.

I femton kapitel berättar  författarna  om Gud, Bibeln, församling, bön, förlåtelse, livet efter döden och mycket mer. Som en röd tråd genom boken finns övertygelsen att Gud är med oss i glädje och sorg, i vardag och fest  – för tro och liv hör ihop.

En bok att läsa själv eller tillsammans med andra.

Materialet har en handledning av Linda Alexandersson med idéer om hur Tro och liv kan användas i samtalsgrupper så som samtalsfrågor, praktiska övningar, fördjupningstexter, andaktsförslag och psalmtips.

Argument Förlag 2014.