Kyrkoårets gudstjänster

Jag har skrivit böner för kyrkoårets tre serier i ”Kyrkoårets gudstjänster” under sex år; 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-20016 och 2016-2017.

Jag har skrivit psalmförslag för kyrkoåret som också har tips på psalm med barn och unga, samt psalm för mässa i ”Kyrkoårets gudstjänster” 2016-2017 och 2017-2018.

Här följer en hänvisning till ”Kyrkoårets gudstjänster 2016-2017.

Kyrkoårets gudstjänster 2016/17

En inspirationsbok

Kyrkoårets gudstjänster 2016/2017 är en inspirationsbok för alla som arbetar med gudstjänster. Här finns varje söndag och helgdag presenterad på fyra sidor. Sidorna innehåller introduktionstexter till dagens bibeltexter (som textläsaren kan presentera), liturgiska anvisningar, förslag på psalmer, bön (skriven av Kerstin Hesslefors Persson) och betraktelse utifrån dagens tema. Dessutom en bonusruta med en dikt till varje söndag, som fritt får användas i gudstjänstagenda och liknande.

Betraktelserna är skrivna av Annika Spalde, Arne Fritzson, Camilla Lif, Carl-Henric Jaktlund, Caroline Krook, Cissi Glittvik, Cristina Grenholm, Dan-Erik Sahlberg, Esther Kazen, Eva Brunne, Fredrik Modéus, Göran Larsson, Ingemar Olsson, Johanna Gustavsson, Kerstin Dillmar, KG Hammar, Lina Mattebo, Linda Alexandersson, Magnus Sundell, Maria Küchen, Maria Ottensten, Martin Modéus, Misha Jaksic, Niklas Piensoho, Patrik Hagman, Sara Blom, Stefan Nilsson, Susanne Dahl, Sven Hillert, Teresa Callewaert, Tobias Hadin och Urban Ringbäck.

Argument Förlag.