Änglar i Guds himmel

Fyra sånger om sorg, saknad och himlahopp
av Kerstin Hesslefors Persson och Christian Backe

– När någon dör tar de också med en bit av en själv.
– När man saknar någon, till exempel någon som har dött, går man sönder
lite under en tid.
– Det gör ont i hjärtat när man saknar någon.
– Man kanske kommer ihåg några av de fina stunder man har upplevt på
jorden.
– Man kommer igenom en stor port. Gud välkomnar. Sen är allt härligt!
– Man kan prata med Gud. Det finns inga krig och bråk.
– Det är skönt om någon sätter sig ner vid sidan om mej och sitter där och
väntar, väntar tills gråten har tagit slut. Därefter frågar personen försiktigt
hur jag mår.
Barn har rätt till sin sorg och saknad. Och till sitt himlahopp. Kerstin
Hesslefors Persson och Christian Backe har skrivit fyra sånger tillsammans
med barn som har delat med sig av sina tankar.
Änglar i Guds himmel, Saknar, Trösta varandra och Dansa är sånger om sorg,
saknad och himlahopp som passar i en familjegudstjänst med små och stora.