Till dig som fadder

”Att vara fadder är en gåva och ett uppdrag” skriver Kerstin Hesslefors Persson i inledningen till detta fadderhäfte. Hon tar sedan upp tankar och råd för fadderskapet.

Till dig som fadder fokuserar på den som blivit fadder till ett nyfött barn.

Häftet är en utmärkt gåva från församlingen till nyblivna faddrar.

Argument Förlag 2008.