Handleder

En chef behöver samtala om sådant som rollen som chef, relationer till andra chefer och medarbetare, utanför den egna organisationen.

Du som är chef behöver helt enkelt få tala om hur du har det med fokus på så väl funktion som relation.

Ett samtal som ger utrymme för reflektion, personlig utveckling och strategiskt tänkande. Få reflektera och bearbeta från din fest och vardag och utvecklas i din ledarroll.

Som din handledare har jag utanförskapets tillgång. Du får dela din situation med mig som inte är en del av din arbetsvardag.

Individuell chefshandledning, några enstaka samtal eller en serie av samtal över en längre tid, kan hjälpa dig att utvecklas i din professionella roll i förhållande till både arbetskamrater och uppgifter, relationellt och funktionellt.

Jag kan bokas via min mail som finns under Kontakt.