Välkommen

Välkommen till min hemsida!

Jag skriver livsnära böcker, sånger och psalmer för små och stora.
Jag är moderator och inspirationstalar för få och många.
Jag handleder chefer under kortare och längre tid.

Det är viktigt för mig att umgås med barn, de är kloka och ger glädje och tillit. Jag är intresserad av människor och nyfiken på hur vi interagerar eller inte med varandra.

Att vara i och vid havet är återhämtande och ger ny kraft. Jag tycker om poetiska uttryck i ord, ton och bild, är barnsligt lättroad, stark och sårbar. Jag är präst sen mer än trettio och författare i tjugo år.

Det finns en pressida med information du gärna får använda.

Kerstin Hesslefors Person