Kontakt

Texterna på webbplatsen är skrivna av mig, fotografierna är mestadels tagna av mig och Kristina Strand Larsson.

Välkommen att kontakta mig via epost:
kerstin.hesslefors@gmail.com

eller via papperspost:
Kerstin Hesslefors Persson

Ord och mening, Hesslefors & Persson AB
Klostergatan 10
222 22 Lund

Ord och mening

Ord och mening
ord blir mening
Ord på ord
ger innehåll

Ord och uttryck
ord får mening
Ord tar form
ger innebörd

Ord med tanke
ord med mening
Ord blir språk
ger sammanhang

Ord som skapas
ord som delas
Ord som vävs
ger växelspel