Ser du människa?

Nuet är den enda tid vi har, oavsett om vi planerar eller tar en dag i sänder. Framtiden börjar i nästa andetag, i nästa steg.

Ser du människa? är en mässa om framtiden och hur vi förhåller oss till nu och sedan.

Domsöndagen är en kyrklig högtid som håller på att försvinna mellan Allhelgona och Första Advent, tre högtider med olika nyanser på Kristi återkomst, var och en på sitt sätt. Domssöndagstiden har en ton av stillsamt jubel.

Vi är delaktiga redan nu. Domen är att se in i ett ansikte som älskar. Det uppmanar oss till handling och val, det är att ta ansvar. Allt som splittrar och fördärvar har ett slut, men Guds skapande kraft består. Allt som är begränsat i oss har ett slut, men gudagnistan i oss har en framtid.

Många mässor som skrivits för att firas som mässa har istället framförts konsertant. Den här mässan, som bygger på tradition med ord och ton för vår tid, firas som mässa med församlingen där solister, recitatörer, blandad kör och kammarorkester står för de flesta partierna. Församlingen sjunger, läser och ber med i en del och lyssnar aktivt i andra partier. Lyssnandets liturgi har mycket delaktighet i sig.

Mässan har alltså vår tids språk hela vägen, i alla liturgiska partiet. Det som är kvar från mässans vanliga liturgi är trosbekännelsen, vår fader, instiftelseorden och trons mysterium. Det ger delaktighet och igenkännande. Tillredelsepsalmen i mässan sjungs tillsammans med nya ord: ”Kärleken är den bro som bryggas oss samman så fullständigt gränslöst.”

Ser du människa? är en mässa för alla som vill möta existentiella uttryck som bygger på det traditionella, men med nya uttryckssätt i vår tid, i kyrkorummet.

Kerstin Hesslefors Persson och Johan-Magnus Sjöberg

Kärleken är det enda som är starkare än ondskan.
Att älska, fast jag är rädd, är livets trots allt.
Omgiven av din frid evighetslänge.

Kärleken är det enda skrevs 22 juli 2011, efter attentaten i Oslo och på Utöya.

”Kärleken är det enda” och ”Möts av Guds frid” ur ”Ser du, människa?” Från uruppförandet i Lunds Allhelgonakyrka den 20 november 2011, i samband med firandet av att kyrkan fyllde 120 år. Camilla Hellgren sopran, Johan Bogren baryton, Helgonakören, Lunds Nya Kammarorkester, Per Bäcker sopransax, Josef Sjöberg, trumpet, Magnus Berglöf piano, Johan-Magnus Sjöberg dirigent.

Kärleken är det enda (På Youtube)

Möts av Guds frid (På Youtube)