Existentiellt ledarskap

Existentiellt ledarskap är att utgå från att vara ledare eller medarbetare och människa pågår i samma person samtidigt. Alla våra erfarenheter finns i och med oss.

Vi fokuserar på våra arbetsuppgifter, men är på jobbet som hela människor. Det som är existentiellt är i hög grad allmänmänskligt. Existentiellt perspektiv på ledarskap är att se ledare och medarbetare som hela människor med allt vad livet rymmer i vår väv av arbetsliv, familjeliv och vänliv. 

Existentiellt ledarskap handlar om att se hur jag är en del av ett större sammanhang. Både jag och den jag möter bär med oss våra erfarenheter och värderingar. Det finns inte ett särskilt ledarskap för varje organisation. Det är inte ledarskapet som är speciellt utan det är sammanhanget och kontexten som gör ledarskapet speciellt. Att leda är att ta ansvar för mitt område, oavsett om det är att arbetsleda, gruppleda eller att leda mig själv. Av alla parametrar som efterfrågas vid rekrytering är personlig mognad den allra viktigaste. 

Existentiell hälsa handlar om hur hela jag uppfattar hela min situation, med hela mig, både inom mig och utåt, i livets olika situationer. Åtta aspekter som påverkar vår existentiella hälsa är: andlig kontakt, mening med livet, förundran, helhet, andlig styrka, harmoni, hopp och tro. Jag har läst existentiell folkhälsa på vid Enskilda högskolan i Stockholm

Hur tänker, känner och handlar jag i mitt liv. Vad är viktigt, var hör jag hemma, vad känns meningsfullt och hur ser jag på mina möjligheter och framtiden. Mitt förhållningssätt ovh min syn på livet genomsyrar hur jag mår fysiskt och psykiskt.

Citat ur intervju i kyrkans tidning augusti 2018

Människor tillsammans kan bli oerhört starka. Resultatet kan bli destruktivt och obehagligt. Men det kan också leda till konstruktiv utveckling.