Samarbeta

I ett arbetslag har vi mycket kraft om vi lär oss dra nytta av varandra. Vi tillbringar under ett år ungefär en femtedel av vår tid på vår arbetsplats.

Många av oss umgås under långa tider mer med arbetskamraterna än vi umgås med familjen.

Vårt arbete tar inte bara en mycket stor del av vår tid. Vårt yrke och våra arbetsuppgifter är också en av de allra viktigaste delarna i vår identitet. Är dessutom vårt yrkesval nära förknippat med vår inre övertygelse och vår tro, blir identitet och yrke ännu mera sammanvävt.

När vi kan samarbeta bra och utföra de uppgifter vi fått finns förutsättningar för trivsel och kreativitet som ger oss anledning att vara stolta och glada över arbetet. På arbetsplatser som domineras av konflikter och oenighet tar olust och rädsla över de dagliga upplevelserna av skaparlust och arbetsglädje. En grupp som arbetar tillsammans behöver gemensamma verktyg för att gott samarbete ska vara möjligt.

Ledarskap står aldrig för sig självt, det hör ihop med den verksamhet som bedrivs. Ledaren är en del av en grupp. Medarbetare, som vågar leda och bli ledda är en resurs för en organisation att ta väl vara på. Passiv lojalitet skapar ingen vuxen organisation, däremot växer vi genom uppgifter där vi får ta fullt ansvar för vår situation.

Växa kan vi bara göra riktigt bra tillsammans. Vi går in i arbetet som individer, men delar i tillit och förtroende för varandra en gemensam idé. Iden bärs kanske inte lika mycket av alla, men tillsammans blir vi ett vinnande lag.