Jag är – körhäfte (pdf)

Text: Kerstin Hesslefors Persson och musik: Karin Wall-Källming.

Jag är innehåller 35 livsnära sånger för unga, under rubrikerna Identitet, relationer, dagar och år samt Älskad och vald.

  1. Identitet tar upp frågor som ”Vem är jag?” och ”Hur uppfattar andra mig?”
  2. Relationer berör vårt ansvar att välja hur vi bemöter varandra.
  3. Dagar och år handlar om rytmen i livet under dygnet och året.
  4. Älskad och vald har Bibel, dop, nattvard, bön och förlåtelse i fokus.

Jag är – ledarhäfte innehåller noter, texter, stämmor (där sådana finns), ackordanalys samt också pianoarrangemang till flera av sångerna. Dessutom ingår en handledning med samtalsfrågor, bibelcitat, framförandeidéer med mera till var och en av de 35 sångerna.

Jag är – sånghäfte innehåller melodier, texter och stämmor där sådana finns.

Gäller för fri kopieringsrätt i den egna församlingen.

Nerladdningsbar produkt?

Argument Förlag 2006.