Diakonens lilla gröna

Linda Alexandersson.

Diakonens lilla gröna innehåller 18 kapitel uppbyggda utifrån diakonens olika arbetsområden, som till exempel hembesök, sorgesamtal, andakter och möten med människor i livets alla skeden.

I varje kapitel finns böner, bibelord och reflektionstexter, ihopsamlat ur Arguments gedigna utgivning.

Längst bak i boken finns texterna till runt 40 av våra mest älskade psalmer, som en räddare i nöden de gånger du behöver leda psalmsång men inte har en psalmbok tillhands.

En bok att alltid ha med i väskan för oväntade möten, eller på skrivbordet som en trogen vän i planeringsarbetet.

Argument Förlag 2012.