Om mig

Jag är prästvigd 1985 och medlem i Sveriges Författarförbund sedan 2003.

Jag har varit domprost i Lund 2014-2016 och kyrkoherde i Lunds Allhelgonaförsamling 2008-2013. Dessförinnan arbetade jag med ledarutveckling som stiftsadjunkt i Göteborg och som konsult. Jag är född 1960 och har vuxit upp i Östra Karup, vid Hallandsåsens fot.

Som åttafaldig Anders Frostensonstipendiat blev jag uttagen till och deltog i stiftelsens första psalmskola 2005-2007 samt några år senare, som en av tolv stipendiater, i den tvååriga fördjupade psalmskolan.

Jag skriver för Argument förlag, Verbum och Wessmans Musikförlag och har varit krönikör i Göteborgsposten, Kyrkans tidning och Budbäraren.

Just nu är två material på gång. Det ena är ”Årstiderna” sånger tillsammans med och för lågstadie- och mellanstadiebarn. De är tonsatta av Christian Backe. Det andra är ”Här är du och jag” sånger för barn 0-6 år, tänkta för samling i öppen förskola. Dessa tonsätts av Karin Wall Källming.

Jag studerar tre ämnen, som i min värld går väl ihop – hymnologi, hälsa och ledarskap. Det som har med psalmer att göra studerar jag i ett masterprogram inom teologi i Lund. Vid Enskilda högskolan i Stockholm läser jag en kurs om existentiell folkhälsa. På Psykologen i Göteborg, där jag under några år studerat arbets- och organisationspsykologi, avslutar jag nu en magisteruppsats om utvecklingssamtal och psykosocial arbetsmiljö.