Ett ögonblick i sänder

Red: Eva Staxäng.

Att mista någon man tycker om gör ont. Smärtan känns i varje del av kroppen. Förlamar, tröttar och skapar kanske en ilska över den förlust som drabbat – väntat eller oväntat.

Ett ögonblick i sänder kan vara en hjälp att med ord lånade av andra som också haft sorg få sätta ord på sin egen.

Boken innehåller texter, bibelord och dikter som lyfter fram olika aspekter av sorgen. Tillsammans vill de ge den sörjande verktyg och stöd för att bearbeta sorgen.

Texterna i boken är skrivna av Gösta Karf (privatterapeut), Liselotte Johansson Andersson (pastor, författare och själavårdare), Gillis Edman (begravningsentreprenör), Inger Bengtsson (diakon), KG Hammar (ärkebiskop emeritus), Roger Samuelsson (sjukhuspastor) samt Kerstin Hesslefors Persson (präst, poet och författare).

Längst bak finns sidor där den sörjande kan skriva ner sin egen berättelse om den sorg som drabbat.

Boken kan också vara ett underlag för den som leder Leva vidare-grupper.

Argument Förlag.