Överlevnadsguide för präster

Handfasta råd från en utmattad kollega.

Matilda Nyman
Förord av Kerstin Hesslefors Persson

Det här är boken som Matilda Nyman själv hade behövt läsa för att inte bli sjuk av stress.

Under rehabiliteringen började hon skriva ner råd till sig själv om hur hon skulle lägga upp sitt arbete som präst. Resultatet blev en praktisk bok med handfasta råd om hur man exempelvis organiserar arbetet för att frigöra energi till det viktigaste, hur tekniken kan vara till hjälp och hur ett hållbart schema ser ut. Här finns dessutom kunskap hämtat från olika forskningsstudier och tips från olika yrkesgrupper.

I boken delar Matilda Nyman också med sig av några av sina personliga erfarenheter av att vara utmattad och hitta vägen tillbaka.

Att vara präst är ett högriskjobb om vi ser till statistiken för sjukskrivning och utbrändhet. Så det här är en överlevnadsguide till hur du som präst kan arbeta smartare – och hålla i längden.

Matilda Nyman är präst i Älvsborgs församling. Hon är även utbildad journalist.

Argument Förlag 2018.