Det händer på bokmässan

Jag medverkar på Bokmässan i Göteborg

Torsdagen den 27/9 kl 16.00 i Göteborgs domkyrka samtalar Karin Burstrand, domprost, Birgitta Lönnebo, organisationskonsult och jag om existentiellt ledarskap utifrån min nya bok Livet händer!

Fredagen den 29/9 kl 10.00 på Ledarskapsscenen samtalar jag med Ann Pålsson, journalist, utifrån Livet händer!

Fredagen den 29/9 kl 14.00 signerar jag Brinna, bli bränd, glöda igen (nyutgivning)  i Arguments monter.

Bokmässan i Göteborg.